Celoživotní vzdělávání

 

Centrum celoživotního vzdělávání

 

CCV je účelovým zařízením Západomoravské vysoké školy, o. p. s. zřízeným na základě Řádu celoživotního vzdělávání ZMVŠ.

Předmětem činnosti CCV je organizování vzdělávací činnosti vysoké školy mimo akreditované studijní obory, a to zejména: 

a) pedagogická a organizační činnost (např. kurzy celoživotního vzdělávání, kurzy univerzity třetího věku, jednorázová školení, kurzy letní školy, vzdělávání osob s tělesným handicapem a poznávací a studijní zájezdy),

b) analytická činnost (zjišťování aktuálních potřeb v oblasti dalšího vzdělávání, evaluace realizovaných kurzů),

c) metodická činnost (příprava metodických návodů a postupů realizace; příprava výukových pomůcek a studijních materiálů; zprostředkování veřejných informačních služeb pro potřeby CŽV a U3V),

d) registrační činnost (evidence účastníků pro potřeby vzdělávacích programů),

e) vědecko-výzkumná činnost (řešení projektů na základě grantů získaných v oblasti dalšího vzdělávání),

f) jiná činnost (CCV může vykonávat jinou činnost, pokud není na úkor jeho poslání a úkolů stanovených zřizovatelem).

Vzdělávací kurzy a odborné semináře jsou určeny všem, kteří:

 • usilují o všestranný rozvoj
 • se chtějí setkávat s lidmi, kteří mají stejné zájmy
 • chtějí získávat popularizovanou formou nejnovější poznatky z řady vědních oborů
 • chtějí diskutovat o problémech soudobé společnosti a jejich historických souvislostech
 • hledají pevný základ pro otevřené posuzovaní jiných přístupů
 • se chtějí na vlastní oči přesvědčit o profesionalitě a erudici našich pedagogů
 • váhají, zda mají využít našich vzdělávacích programů nebo neví, co vše od nich mohou očekávat

Co si ze vzdělávacího kurzu odnesete?

 • řadu nový poznatků založených na výsledcích nejnovějších výzkumů
 • přehledně zpracované odborné materiály
 • informace, které Vám zajistí vhled do problematiky, která Vás zajímá
 • nová přátelství
 • nové podněty pro Váš osobní rozvoj a orientaci ve Vašem životě a světě kolem Vás
Partneři