Quo vadis ZMVŠ?

V pátek 17. 6. 2016 došlo k podpisu klíčové smlouvy z hlediska budoucnosti Západomoravské vysoké školy v Třebíči, na základě které se jejím výhradním majitelem od 1. 7. 2016 stává společnost Red Signal Invest, a. s. zastoupená Ing. Radkem Šnáblem, MBA.

Zeptali jsme se jej proto, jaká je jeho vize budoucnosti vysoké školy v Třebíči?

Radek Šnábl: „Mým cílem je vybudovat menší instituci s velice úzkou specializací, ovšem zároveň s vysokou kvalitou pedagogického sboru, výuky i absolventů. Nedomnívám se, že v tuto chvíli existuje na trhu prostor pro „univerzální“ vysokou školu s ambicí konkurovat zavedeným, zejména státním školám a naopak na trhu vidím mezeru v oblastech, na které již cílí současné obory, zejména potom obor Udržitelný rozvoj regionu a krajiny. K dosažení této vize považuji za zásadní zachovat stávající akreditované obory a pokračovat rozvojem ZMVŠ do dalších souvisejících odborných modulů (ekologické zemědělství, krajina a lesní hospodářství).“

Marek Matějek

Partneři