Zahájení přijímacího řízení

Zahájení příjímacího řízení ke studiu v oboru "Kulturněhistorická studia" od 10.6.2018 v úředních dnech nebo po dohodě v individuálních termínech.

Ivo Svoboda

Partneři