Knihy našich pedagogů

kniha

Marek Matějek: Dětský svět ve středověku

Monografie Dětský svět ve středověku se zabývá postojem západní latinské společnosti k dětství, který se vyvíjel během tisíce let středověku. Dítě našlo centrální místo v křesťanské společnosti. A to nejenom dětství privilegované a šťastné, ale také většinové - dětství rolníků, řemeslníků a také chudákůa tuláků vystavených utrpení a násilí ze strany dospělých. V důsledku silné mortality docházelo k častým proměnám rodiny. Děti často vyrůstaly s nevlastními rodiči. Vlastní rodinu opouštěly také při vstupu do kláštera nebo při odchodu do učení, studia či na cesty.

Ostrava: Moravapress, 2014, 130 s.


 

Zánik jednoty_kniha

Marek Matějek: Zánik jednoty mezi Západem a Východem 1054. Transkulturní bod zlomu?

V této odborné monografii autor popisuje vývoj vztahů mezi společností křesťanského Západu a Východu v 11. století. Sleduje příčiny rostoucího napětí, názorové a kulturní střety a dochází k závěru, že rozdělení obou církví bylo dlouhotrvajícím procesem, který započal již ve 4. století, v 11. století zásadním způsobem gradoval, ale teprve počátkem 12. století byl nevratně zpečetěn.

Ostrava: Moravapress, 2013, 122 s.


Kniha Benediktini_NJMarek Matějek u. Heidemarie Bachhofer (Hrsg.): Benediktiener: Leben, Geschichte und Gegenwart

Rozšířená a doplněná kolektivní odborná monografie mezinárodního týmu autorů je publikačním výstupem z konference Benediktini: život - dějiny - současnot, která byla uspořádána při příležitosti výročí 910 let od založení Benediktinského kláštera v Třebíči.

St. Pölten: Diözesanarchiv, 2012, 286 s.


Kniha_BenediktiniMarek Matějek a kol.: BENEDIKTINI ve středověku

Cílem této kolektivní monografie, která je dílem mezinárodního týmu autorů, je sledovat stopy mužů a žen, již následovali životní příklad svatého Benedikta z Nursie, a vytvořili tak nejpočetnější a nejvlivnější mnišský řád latinkého středověku. Jejich způsob života se stal nástupcem pravidel otců ranného mnišství a do konce 11. století byl dominantní mnišskou observancí praktikovanou na Západě.

Třebíč: Amaprint, 2011, 285 s.


Marek Matějek a kol.: Rozhodování a odpovědnost

Kolektivní monografie se pokouší nalézt odpovědi na etické otázky spojené s činností člověka v různých oborech a oblastech života a poukázat na východiska etických problémů spojených s rozhodováním a odpovědností, kterou tato rozhodnutí nesou.

Publikace je rozdělena do pěti kapitol, věnovaných jednotlivým oblastem činností, kde je třeba zamýšlet se nad odpovědností při rozhodování a konání: vzdělání, výzkum a akademická činnost, politika, podnikání, činnost v neziskových organizacích a lékařské praxi.

Třebíč: Akcent, 2010, 210 s. 


 Marek Matějek: Petrus Damiani

This treatise analyzes the influence of Peter Damian on the Church of the 11th century and his efforts to promote hermitage as a higher form of monastic life. It monitors his gradual formation and evolution until his entry into Fonte Avellana. Based on literature and analysis of published sources, notably Damian's correspondence, his spiritual resources and relationship to the centre of Benedictine monasticism on Monte Cassino and at Cluny are examined. This work also analyzes Damian's provisions for the life of hermits and functioning of monks' communities.

London: Edmund Press Ltd., 2009, 168 s.


 Skripta a učební texty

2010
 • Sedláček, Václav. Principy a modely řízení podnikové informatiky, Třebíč: Vivat Academia, 2010, 92 s., ISBN 978-80-87385-06-7.
 • Sedláček, Václav. Management systému informační bezpečnosti - ISMS, Třebíč: Vivat Academia, 2010, 96 s., ISBN 978-80-87385-05-0.
 • Macková, Iva. Supervizní balintovské skupiny pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách ve městě Třebíči, Třebíč: Vivat Academia, 2010, 20 s. ISBN 978-80-87385-03-6.
 • Macková, Iva. Rodinná mediace poskytovaná klientům OSPOD Třebíč, Třebíč: Vivat Academia, 2010, 12 s., ISBN 978-80-87385-04-3.
2009
 • Klička, Lubomír. Veřejné finance, Třebíč: Vivat Academia, 2009,143 s.,  ISBN 978-80-904222-1-6.
 • John, Jakub. Projektové řízení, Třebíč: Vivat Academia, 2009, 40 s.. ISBN 978-80-87385-01-2.
 • Doležal, Pavel. Řízení kvality, Třebíč: Vivat Academia, 2009, 55 s., ISBN 978-80-904222-5-4.
 • Šefčík, Vladimír. Analýza rizik, Zlín: UTB, 2009, ISBN 978-80-7318-696.
 • Urubková, Alena. Obchodní právo, Třebíč: Vivat Academia, 2009, 68 s.,  ISBN 978-80-904222-9-2.
 • Mládek, Antonín. Správní právo, Třebíč: Vivat Academia, Třebíč, 2009,44 s., ISBN 978-80-904222-0-9.
 • Stříbrská, Jindra. Marketing I., Třebíč: Vivat Academia, 2009. 60 s. ISBN 978-80-904222-4-7.
 • Vejmelka, Miroslav. Aplikační programové vybavení: studijní opora disciplíny, Třebíč: Vivat Academia, 2009. 147 s. ISBN 978-80-87385-00-5.
 • Vejmelka, Miroslav. Úvod do informačních sítí: studijní opora disciplíny "Úvod do informačních sítí", část I., Základní pojmy, Třebíč: Vivat Academia, 2009. 99 s. ISBN 978-80-904222-6-1.
 • Vejmelka, Miroslav. Úvod do informačních sítí: studijní opora disciplíny "Úvod do informačních sítí", část II., Vrstevnaté modely, Třebíč: Vivat Academia, 2009. 99 s. ISBN 978-80-904222-7-8.
 • Vejmelka, Miroslav. Úvod do informačních sítí : studijní opora disciplíny "Úvod do informačních sítí", část III., Protokoly TCP a IP, síťový HW, Třebíč: Vivat Academia, 2009. 75 s. ISBN 978-80-904222-8-5.
 • Macková, Iva. Psychologie, Třebíč: Vivat Academia, 2009. 77 s. ISBN 978-80-904222-2-3.
 • Macková, Iva. Sociologie, Třebíč: Vivat Academia, 2009. 55 s. ISBN 978-80-904222-3-0.
  Macková, Iva. Manažerské dovednosti, Třebíč: Vivat Academia, 2009. 72 s. ISBN 978-80-87385-02-9.
 • Nový, J., Hynková, V. Makroekonomie I pro bakalářské studium II. díl. UO Brno 2009. S 3763/2. 82 stran. ISBN 978-80-7231-578-9
2008
 • Horký, Vladimír. Databázové systémy, Třebíč: Vivat Academia, 2008.
 • Horký, Vladimír. Objektové programování v Delphi, Třebíč: Vivat Academia, 2008.
 • Horký, Vladimír. LaTeX (praktické příklady), Třebíč: Vivat Academia, 2008.
 • Nedbal, J., Nový, J. Daně a rozpočet Evropské unie. UO Brno, 2008. S 2897. 90 stran. ISBN 978-80-7231-501-7
 • Nový, J., Hynková, V. Makroekonomie I pro bakalářské studium. I. díl. UO Brno 2008. S 3763/1. 125 stran. ISBN 978-80-7231-278-8
2007
 • Sedláček, Václav. Učební texty pro kurz Administrátor ITSM, interní publikace CIS-Cert, Austria, 2007.
 • Sedláček, Václav. CERT – Computer Emergency Response Team jako komponenta ISMS, interní publikace CIS-Cert, 2007.
 • Horký, Vladimír. Elektronické zpracování dokumentů, Třebíč: Vivat Academia, 2007.
2006
 • Herynk, Jiří. Základy managementu, část I., Brno: VŠKE, 2006, 113 s.
 • Herynk, Jiří. Základy managementu, část II., Brno: VŠKE, 2006, 122 s.
 • Herynk, Jiří. Základy managementu, část III., Brno: VŠKE, 2006, 160 s.
 • Herynk, Jiří. Krizové řízení I., Brno: VŠKE, 2006, 120 s.
 • Herynk, Jiří. Strukturovaná analýza systémů, Brno: Masarykova univerzita, 2006. 104 s. ISBN 80-210-4190-0.
 • Horký, Vladimír. Oracle SQL a PL/SQL, Třebíč: Vivat Academia, 2006.
 • Horký, Vladimír. Administrace Oracle, Třebíč: Vivat Academia, 2006.
Partneři