Konference ZMVŠ

 

Konference 2011


 Konference 2014


 Vzdělávání bez bariér

Dne 5. dubna 2014 se uskutečnil workshop "Vzdělávání bez bariér" pod záštitou místostarostky města Třebíče Ing. Marie Černé a místostarosty Milana Zeiberta.

Odborníci na zaměstnanost a vzdělávání seniorů, hendikepovaných a dalších skupin se speciálními potřebami prezentovali své zkušenosti a postřehy k aktuální situaci.


 Udržitelnost hospodaření v krajině

Ve dnech 24. a 25. dubna 2014 se uskutečnil 2. ročník konference UDRŽITELNOST HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ, kterou pořádala Zemědělská ekologická regionální agentura v Náměšti nad Oslavou ve spolupráci se Západomoravskou vysokou školou Třebíč, o. p. s.

Konference byla zaměřena na dlouhodobou ekonomickou, ekologickou a sociální udržitelnost, na komplexní řešení problémů v oblasti rozvoje regionu a krajiny a podnikání v podmínkách regionu Kraje Vysočina. Cílem konference byla problematika udržitelného rozvoje dopravy, odpadového hospodářství, zemědělství a energetiky.


 Konference 2013


 Start studie Scénář budoucího vývoje regionu jaderné elektrárny

 konference_Dukovany_2013Ve středu 11. prosince 2013 se konal seminář k výzkumnému projektu. Na semináři vystoupili odborníci s příspěvky zaměřenými na problematiku výroby elektrické energie a socioekonomické vlivy jaderné elektrárny na její okolí. V rámci semináře byl představen výzkumný záměr scénáře budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany.

 


 Environmentální aspekty rozvoje regionu

environmentalni_konference

Ve čtvrek 16. května 2013 se konala konference pod záštitou města Třebíč a kraje Vysočina zaměřená na systémová a komplexní řešení problémů v rámci regionů s ohledem na dlouhodobou udržitelnost, ekonomickou a environmentální nenáročnost a jistou míru soběstačnosti regionů. Důraz byl kladen zejména na problematiku materiálových a energetických toků v regionu, tedy udržitelnost zemědělství, odpadového hospodářství a energetiky.


 Konference 2011


 BENEDIKTINI: život - historie - současnost

Benediktini_konference

Ve dnech 15. – 16. září 2011 se konala při příležitosti výročí 910 let od založení benediktinského kláštera v Třebíči mezinárodní vědecká konference pod záštitou starosty města Třebíče MVDr. Pavla Heřmana a převora břevnovského kláštera P. Prokopa Siostrzonka O.S.B.

Přednášející odborníci z pěti evropských zemí se ve svých příspěvcích soustředili na každodennost života v benediktinském středověkém klášteře, ale také na architekturu, hudbu, kulturu spojenou s působením tohoto řádu v Evropě.

 


Konference 2010


 Rozhodování a odpovědnost

konference_rozhodovani

Dne 22. listopadu 2010 se konala vědecká konference s mezinárodní účastí pod záštitou poslankyně Anny Putnové a senátora Vítězslava Jonáše. Konference se soustředila na etické otázky spojené s činností člověka v různých oborech a oblastech života a nastavení rámce pro přístup k etickým problémům spojeným s rozhodováním a odpovědností, kterou naše rozhodnutí nesou.

Na konferenci, vystoupilo 10 odborníků na problematiku etiky, kteří působí na vysokých školách v České republice a v zahraničí. Byl mezi nimi také Jaroslav Lorman z Univerzity Karlovy, Ludmila Muchová z Jihočeské univerzity z Českých Budějovic nebo Petr Štica, který mimo Karlovy univerzity působí také na univerzitě v německém Erfurtu. Svůj příspěvek Podnikatelská etika přednesla i Anna Putnová, poslankyně Parlamentu ČR a vysokoškolská pedagožka působící na Vysokém učení technickém v Brně.

Partneři