O škole

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. je mladou dynamicky se rozvíjející soukromou regionální vysokou školou. Jejím posláním je nabízet kvalitní profesně orientované bakalářské vzdělání s důrazem na uplatnitelnost absolventů na trhu práce a současně vytvářet zázemí pro rozvoj dalších vzdělávacích a kulturních aktivit v regionu, v němž vysoká škola od roku 2003 působí. Tým pedagogů sestává z renomovaných akademických pracovníků a odborníků z praxe, kteří tvoří most mezi vzděláváním a aplikační sférou. Při výuce je kladen důraz na individuální přístup ke studentům, na maximální rozvoj znalostí, dovedností a způsobilostí každého jednotlivce a na vedení studentů k proaktivnímu přístupu a spoluzodpovědnosti za výsledky vlastního studia.

ZMVS_nove

 

 

 

Partneři