Přijímací řízení

Podání přihlášek ke studiu na akdemický rok 2016/2017

Studijní program: B7105 Historické vědy
Studijní obor: Kulturněhistorická studia
Standardní doba studia:
3 roky

 

Přijímání přihlášek do: 16. 9. 2016

 

Uchazeč o studium na ZMVŠ Třebíč, o. p. s. musí splnit tyto podmínky:

  • dosáhnout středoškolského vzdělání s maturitou
  • zúčastnit se on-line průzkumu studijních předpokladů (vzor)

Poznámka:

Uchazeč se může zúčastnit přijímacího řízení před ukončením středoškolského vzdělání, ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení dodá před řádným termínem zápisu ke studiu.

Zájemce o studium na Západomoravské vysoké škole Třebíč, o. p. s. vyplní elektronickou přihlášku, která je k dispozici zde: elektronická přihláška

Poplatek za přijímací řízení činí 550,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne zápisu, na č. ú.: 2500010490/7940, jako variabilní symbol uvést přidělené identifikační číslo studenta při podání přihlášky. V případě, že se uchazeč přijímacích zkoušek nezúčastní, administrativní poplatek se nevrací.

Ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení doloží přijatí uchazeči nejpozději do zápisu ke studiu.

Bližší informace na studijním oddělení info(at)zmvs.cz.

Partneři