Proč právě Západomoravská vysoká škola?

Absolventi_1 

 • studium v klidném, historickém městě
 • moderní bakalářské vzdělání v atraktivních oborech
 • individuální přístup ke studentům
 • vysoká uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu v ČR i v zahraničí
 • pedagogický sbor tvořený renomovanými odborníky
 • přijatelné náklady na studium
 • možnost získat prospěchová, sociální a ubytovací stipendia
 • zajištění praxí a provázání studia s renomovanými odbornými pracovišti v regionu
 • možnost realizovat část studia v zahraničí (stipendijní vysokoškolské pobyty a stáže ve firmách)
 • vědecké konference, workshopy, exkurze
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání nad rámec výuky
 • pro studenty 1. ročníku vstupní adaptační kurz
 • stravování přímo v budově vysoké školy, pomoc při zajištění ubytování
 • bohatý fond knihovny a kvalitní IT zázemí
 • pravidelná setkávání se zajímavými osobnostmi
 • studentské soutěže
Partneři