Školné

Pro 1. ročník oborů Udržitelný rozvoj regionu a krajiny a Kulturněhistorická studia

  • roční školné 40 000,- Kč
  • semestrální školné 20 400,- Kč
  • měsíční splátky (5 splátek za semestr) 4 100,- Kč

 

Pro 2. ročník oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny

  • roční školné 39 545,- Kč
  • semestrální školné 20 175,- Kč
  • měsíční splátky (5 splátek za semestr) 4 045,- Kč

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Název banky: WSPK
Číslo účtu: 2500010490/7940
Variabilní symbol: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO STUDENTA

Partneři