Univerzita třetího věku

Prezentace U3V na ZMVŠ Třebíč, o. p. s.

Vysoké školy plnily na celém světě od samých počátků své existence dvě hlavní funkce: vzdělávání špičkových odborníků a rozvoj vědeckého výzkumu. Ve 2. polovině 20. století se však v řadě vyspělých zemí změnilo postavení vysokých škol a univerzit ve společnosti. Důvodem této změny byl zrychlený celospolečenský vývoj a zavádění technologických postupů a procesů, které nutí odborníky vracet se do univerzitních poslucháren pro nové poznatky. Současně si stále větší část společnosti uvědomuje, že etické, sociální a obecně hluboce lidské cítění je jedním z určujících faktorů celospolečenského vývoje. Důsledkem je snaha aplikovat pozitivní výsledky terciárního vzdělávání i kvalitního výzkumu v každodenním životě.

Nezanedbatelný vliv na změny strategií ve vzdělávání mají také demografické změny, klesající počet dětí ve standardní rodině, zvyšující se průměrný věk a v důsledku toho stárnutí populace. Můžeme tedy říct, že starší generace tvoří stále významnější část populace. Tuto skupinu tvoří převážně lidé, kteří již ukončili aktivní etapu svého života, nicméně jejich fyzický stav je natolik dobrý, že se mohou i nadále svými zkušenostmi i dovednostmi podílet na životě společnosti. Dalším důvodem pro rozšiřování kurzů univerzity třetího věku je fakt, že podobně jako fyzický je i duševní trénink nezbytnou podmínkou k udržení tělesného zdraví, pohody i celkové kvality života.

Specifika U3V na Západomoravské vysoké škole v Třebíči

Centrum celoživotního vzdělávání vyhlašuje vzdělávací programy Univerzity třetího věku „šité na míru“ našim posluchačům. Odpovídá tomu jak obsahová struktura jednotlivých kurzů, tak jejich organizace. Klasické přednášky doplňujeme prezentací či ukázkami z písemných pramenů. Pro účastníky kurzů připravujeme písemnou osnovu přednášky, která jim umožní lepší orientaci a lze ji použít jako základ pro psaní poznámek.

Veškeré informace o vzdělávacích programech, kurzech a přednáškách můžete získat na internetové stránce: www.zmvs.cz, nebo prostřednictvím tel. čísla +420 601 593 467, e-mail: info(at)zmvs.cz.

 

Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.

Marie von Ebner Eschenbach

Spolupracující instituce:

senior point

Partneři